<div align="center"> <h1>Budowa wszechświata</h1> <h3>Budowa wszechświata. Cząstki elementarne. Astronomia. Teorie i paradoksy fizyczne. Mechanika kwantowa. Wymiary.</h3> <p>wszechświat, budowa, wszechświata, gwiazdy, galaktyki, gromady, supergromady, materii, materia, antymateria, kwarki, fizyka, astronomia, astrofizyka, konstelacje, gwiazdozbiory</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://members.lycos.co.uk/jaropl" rel="nofollow">http://members.lycos.co.uk/jaropl</a></p> </div>